Gyergyószentmiklósi könnyező Szűzanya

2016. július
hárs deszkára olajjal festve
15 x 20 cm

2011 áprilisában jártam Gyergyószentmiklóson egy kiránduló csoporttal. Ekkor már három éve könnyezett az ottani, eredetileg görög katolikus, ma ortodox templom oltárán álló Szűzanya ikon. A csoporttal nem jelentkeztünk be, de néhányan úgy éreztük, nem mehetünk el a templom mellett úgy, hogy ne szánjunk néhány percet a napjainkban zajló csodára. Szerencsére így, váratlanul is beengedtek a templomba, ahol éppen egy újabb, illatos olajcsepp csillant meg az ikonon ábrázolt Szűzanya aggódó szemében.

Az ikon a Passió, vagy Szenvedő Istenanya ikontipusa.  A római katolikus világban a Mindenkor segítő Szűzanya néven ismert ez az ikon, háborúk, járványok idején sokan tisztelték és tisztelik napjainkban is.

Passió Szűzanya

Készült: 2016. február
Méret: 25 x 33 cm
Technika: borovi deszkára olajjal festve

Ez az ikontipus több néven is ismert a világon. Passió Szűzanyának, Szenvedő Istenanyának, a keleti egyházakban Sztrasztnaja Istenszülőnek nevezik.   Az elnevezések oka az ikon  felső felében repülő két angyal, akik a keresztre feszítés eszközeit hozzák. Kereszt, sírlepel, lándzsa, botra tűzött ecetes spongya, mirha és aloe. Jelzik a majdan bekövetkező passiót, Krisztus kereszthalálát,  szenvedését, ami miatt szenvedő, vagy szomorú a Szűzanya, és jellegzetes a kis Jézus  testtartása. Két kezével a Szűzanya jobb kezébe kapaszkodik, félig kifordul és a kereszthozó angyal irányába néz. A nyugati világban, és Magyarországon is a Mindenkor segítő Szűz névvel tisztelik ezt a képet.

Athoszi istenanya

ATHOSZI ISTENANYA

Készült: 2015. januárjában
Technika: olaj, borovi fenyő
Méret: 25 x 33 cm
Az ikon eredetije, az Ivironi Istenszülő ikonja az Athoszi Szent Hegyen található az Ivironi kolostorban.  Az Istenanya állára gyakran vérző sebet festenek,   emlékeztetőül az ikonról elterjedt legendára, amely a képrombolás időszakából (726-843) származik.   Ekkor ugyanis egy képromboló katona az ikonba döfte a lándzsáját, s az Istenszülő arcából vér fakadt.  Az  emberek, hogy az ikont megmentsék, a tengerbe dobták. Az ikont 999-ben a Szent Áthosz hegy lábánál emelte ki a tengerből az ivironi kolostor egyik szerzetese, és egy parton álló kis kápolnában helyezte el.  Reggelre a kolostor kapuja fölött, a falon találták meg az Istenanya ikonját.  Az egyik szerzetessel  álmában közölte a Szűzanya, hogy ikonja kapuőrző ikon, és az egész kolostort kívánja őrizni, oltalmába venni. Így a szerzetesek külön kápolnát építettek a kapu mellé neki. A hagyomány szerint ez az ősi ikon mind a mai napig ebben a kápolnában látható,  a csak férfi zarándokok által látogatható Áthosz hegyen.

Az ikonról a 17. század közepétől kezdve Oroszországban,  Iverszkaja  néven  számos másolat készült.  Ennek egyik változatát festettem meg a Tarzíciusz mester által vezetett ikontáborban. Az ivironi ikonográfiai típus az Istenanyát bal a karján tartott, egész alakos gyermek Jézussal  ábrázolja. Az arany háttér isteni fényt jelképez, ami elárasztja az előtte imádkozó embert. A Szűzanya és a kis Jézus köpenyén, csúcsfény gyanánt festett gazdag aranyozás szintén hozzájárul az ima még mélyebb átéléséhez.

Őrangyal

EZÜST ŐRANGYAL

2015. augusztus
olaj, borovi fenyő
12,5 x 17 cm

Ferenc pápa az őrangyalokról:

…Az egyház hagyománya szerint mindnyájunknak van őrangyala, aki vigyáz ránk, aki sugallja számunkra a dolgokat. Hányszor hallottuk: „Ezt így kellene tennem, ez így nem jó, vigyázz!” Ez a mi útitársunk hangja – mondta a pápa. – Legyünk biztosak abban, hogy az őrangyal életünk végéig elkísér bennünket tanácsaival, ezért hallgassunk rá, ne lázadozzunk! A lázadozás, a függetlenség utáni vágy olyan dolog, amely mindannyiunkban bennünk lakozik; ez a kevélység ugyanaz, mint ami a földi paradicsomban Ádám atyánkat jellemezte. Ne lázadj fel: kövesd az őrangyal tanácsait…